De Bruijn Metselwerk


 

 

 

Gevelrenovatie en –restauratie

 

Naast metselwerk en voegwerk voor nieuwbouw voeren wij ook gevelrenovaties en –restauraties  uit.

Gevelrenovatie en -restauratie is werk voor gespecialiseerde vakmensen.

Gevels met scheuren, gevels met gescheurde of kapotte stenen, verzakte gevels en gevels met slecht voegwerk kunnen in de meeste gevallen worden gerestaureerd.

In overleg met de opdrachtgever worden kapotte stenen en de stenen naast gescheurde of verzakte gevelgedeelten zorgvuldig uitgehakt en worden geschikte stenen op traditionele wijze ingemetseld.

Het herstel van het voegwerk is één van de laatste handelingen bij gevelrenovatie of – restauratie.

Alle bestaande voegen worden zorgvuldig uitgehakt of uitgeslepen en daarna, volgens de wensen van de opdrachtgever opnieuw gevoegd.

Bij het herstel van alleen slecht voegwerk van gevels volgen wij dezelfde werkwijze.

Na het uithakken of uitslijpen van de voegen worden de geveldelen gereinigd en daarna opnieuw gevoegd.                                                                                                                                                                                                        

Oud                                                                                                                                                                                                                                      Nieuw