De Bruijn Metselwerk

 

 

 

Elk project kent een specifieke uitdaging. Elke uitdaging kent een eigen aanpak. Elke aanpak vraagt om vakmanschap.

Metselwerk en voegwerk voor nieuwbouw, renovatie en restauratie is mijn vak.

Ik zet mijn vakmanschap in voor de realisatie van:

woonhuizen

loodsen

Dampalen te Kedichem.

bruggen

schouwen

togen

dampalen

– waterputten

 bergingen 

 schoorstenen

 


-